Betrokkenheid van de ouders

Betrokkenheid van de ouders

Voor het goed functioneren van de peuterspeelzaal is het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij het geheel. Deze betrokkenheid kan bereikt worden door:
– plaats te nemen in de oudercommissie;
– mee te helpenĀ op een ochtend;
– deel te nemen aan activiteiten die nodig zijn;
– plaats te nemen in het bestuur

De peuterspeelzaal heeft een mooie binnentuin met speelattributen en een grote zandbak. Een aantal keren per jaar vragen wij u om hulp bij het onderhouden van deze tuin. Daarnaast ontvangen wij graag twee maal per jaar hulp bij het schoonmaken van al het speelgoed op de peuterspeelzaal. Via de nieuwsbrief en het mededelingenbord wordt u van de data op de hoogte gebracht.

Indien u actief wilt zijn in de oudercommissie of het bestuur verzoeken wij u contact op te nemen met de voorzitter van het bestuur.

Periodiek wordt er een nieuwsbrief via de peuterspeelzaal uitgereikt, waarin diverse wetenswaardigheden staan.

cropped-IMG_0520.jpg