Inschrijven en opzeggen

Inschrijven
Wanneer u geïnteresseerd bent in een plaats voor uw kind op onze peuterspeelzaal kunt u zich aanmelden via het e-mailadres planningadmin@speelzaalblaricum.nl of via het aanmeldformulier zodat wij binnenkort contact met u kunnen opnemen. U kunt uw kind inschrijven vanaf 0 jaar.

Wees er ruim op tijd bij want de groepen stromen snel vol! Let op: er geldt inmiddels een wachtlijst van ongeveer een jaar.

Uw kind is ingeschreven nadat de eenmalige bijdrage van € 35,- op bankrekeningnummer NL65 RABO 0308 458400 is ontvangen. Na ontvangst van deze bijdrage krijgt u een ontvangstbevestiging.

Een voorwaarde die bij de inschrijving van kracht is dat u meewerkt aan een automatische incasso van de maandelijkse bijdrage.

Opzeggen
Graag wijzen wij u erop dat de Peuterspeelgroep een opzegtermijn hanteert van 2 maanden.
De termijn van 2 maanden geldt ook voor wisseling van dagdelen of wijziging van het aantal dagdelen. Waar relevant zijn deze verder ook natuurlijk afhankelijk van beschikbaarheid.
De termijn van 2 maanden geldt eveneens voor opzeggingen wanneer u wil opzeggen voordat uw kind op de Peuterspeelgroep is begonnen. Wanneer er wordt opgezegd terwijl er reeds een startdatum is overeengekomen, dient dit op zijn laatst 2 maanden voor de overeengekomen startdatum te geschieden. Bij eventuele opzeggingen korter voor de startdatum zal de ouder de betreffende opvangdagen van de startdatum tot 2 maanden later aan de Peuterspeelgroep verschuldigd zijn. Ouders die hun kind inschrijven bij de Peuterspeelgroep gaan er mee akkoord dat in een dergelijk geval deze uren in rekening zullen worden gebracht.
Het beleid inzake opzegtermijnen is noodzakelijk aangezien de Peuterspeelgroep voor haar financiële huishouding geheel afhankelijk is van de ouderbijdragen en het op peil kunnen houden van een goede bezetting van de groepen hiermee van groot belang is. Graag vragen wij om uw begrip in dezen. Wij verzoeken u het informatieboekje goed door te lezen.