Visie

Wij willen kwalitatief goed peuterspeelzaalwerk bieden voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Het is voor ons van belang dat iedere peuter de mogelijkheid krijgt zich in eigen tempo zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit in een omgeving waarin het kind zich veilig en gerespecteerd voelt.

Door in de voorschoolse fase kinderen te laten kennismaken met samenspel en sociale interactie met leeftijdsgenootjes beogen we de stap naar de basisschool wat gemakkelijker te maken.

Het stimuleren van de diverse ontwikkelingsgebieden en van zelfstandigheid en zelfredzaamheid behoren tot onze kerntaken.

Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren hechten wij veel waarde aan een goede vertrouwensband tussen peuter en leidsters en aan een heldere communicatie met de ouders.