Stichting Peuterspeelgroep

De Stichting Peuterspeelgroep Blaricum is gehuisvest aan de Eemnesserweg in het scholencomplex van de openbare basisschool Blaricum (OBB) en de Katholieke basisschool Bernardus. De peuterspeelzaal heeft op maandag t/m vrijdag twee ochtendgroepen; Zon en Maan, en één middaggroep Ster op maandag, dinsdag en donderdag.

De stichting wordt bestuurd door een Bestuur. De bestuursleden vervullen hun taken op vrijwillige basis. Een team van gekwalificeerde beroepskrachten zorgt voor de begeleiding op deze peuterspeelgroepen. Per groep zijn altijd twee vaste leidsters aanwezig. De stichting financiert haar activiteiten door ouderbijdragen en heeft geen winstoogmerk.

De stichting maakt gebruik van een Raad van Advies voor medisch-, juridisch- en pedagogisch advies voor peuterspeelzaalaangelegenheden.

Het beleid is erop gericht de peuters te stimuleren en te laten spelen in een veilige omgeving, onder deskundige begeleiding. De groepen ZON en MAAN hebben ieder de beschikking over twee grote lokalen. In het ene kan gespeeld worden met fietsjes, tractoren, blokken en poppen etc. In het andere lokaal wordt gepuzzeld, gelezen en geknutseld en gezamenlijk gezongen en gegeten en gedronken. Daarnaast beschikken beide groepen gezamenlijk over een groot afgesloten buiten speelplein met een enorme zandbak, schommels, speelhuisje, klimrek en glijbaan. In de middag zal 1 groep gevormd worden, genaamd STER, welke gebruik zal maken van 1 van de twee lokalen met alle andere aanwezige faciliteiten.